Nyílt levél Szalai Annamáriának

Tisztelt Elnök Asszony!

Mint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapot felügyelő szervezet vezetőjét tájékoztatjuk arról, hogy a közmédia tartalmainak gyártására hivatott szervezet ismét, immár harmadik alkalommal készül csoportos létszámcsökkentésre.

Kérjük, vesse latba hivatali helyzetét és tekintélyét, hogy ne történhessen meg ez a logikus érvekkel megindokolhatatlan, a közmédiumok működését veszélyeztető, és a nemzeti együttműködés szempontjából is káros következményekkel járó lépés.

A vezetés kompetenciájának és szavahihetőségnek a kérdését egyszerre veti fel önmagában az a tény, hogy alig zárult le egy, kétlépcsős csoportos létszámleépítés – saját értékelésük szerint alaposan előkészített, és professzionálisan kivitelezett –, máris újabbra lenne szükség, miközben az alap külső gazdálkodási feltételeiben semmilyen lényeges változás nem történt. Történik ez egy olyan vezérigazgatói ígéretet követően, amely arról szólt, hogy az idén nem tervez csoportos leépítést az MTVA. Ez érthető módon váltja ki a munkavállalók felháborodását.

Munkavállalói szemszögből azt látjuk, hogy a korábbi leépítések és szervezeti átalakítások eredményeként komoly feszültségek alakultak ki számos területen, amelyek éppenséggel nem létszámcsökkentést, hanem felvételt indokolnának a magas színvonalú és minőségi munkavégzés feltételeinek biztosítására. Miközben az MTVA több területén túlterheltek a munkavállalók, bizonyos feladatok ellátására kevés az ember, nem ismerünk olyan kísérleteket, amelyekben az úgynevezett fölös munkaerő áthelyezésével egyenlőbb munkaterhelést valósítottak volna meg. Ezzel szemben számos olyan intézkedés történt, amely a vezetői munkakörök számát bővítette feleslegesen.

Az MTVA dolgozóiban az előző években kialakult folyamatos rossz hangulat, a leépítéstől való rettegés, az állandó egzisztenciális fenyegetettség, amely nyilvánvaló akadálya a független, kiegyensúlyozott és színvonalas tájékoztatásnak, valamint szórakoz-tatásnak, lassan oldódni látszott. Ezzel szembe megy ez a cinikus és megalázó lépés, amellyel ismét a karácsonyi ünnepek környékére várható az elbocsátásról szóló előzetes értesítések kézbesítése. Miközben a kormány a munkahelyek védelméről beszél, az alap vezetésének nem lehet célja a munkanélküliek számának növelése, ahelyett, hogy a XXI. századi technológiák által kínált lehetőségekkel élve újabb és újabb média-területeket meghódítva még több embernek adna munkát.

Az alap vezérigazgatójának bejelentése a szakszervezeteket arra kényszerítette, hogy elkezdjék tervezni sztrájkbizottság létrehozását, miközben tudatában vagyunk annak, hogy az együttműködés vezethet a legjobb eredményekre. Az együttműködéshez azonban megbízható, hiteles tárgyalófelekre van szükség és olyan hozzáállásra, amely megértő a tárgyalópartnerek által képviseltek érdekeivel kapcsolatban. Olyan modern vállalati szemléletre, amelyben a cég kész és képes tenni azért, hogy munkavállalói elkötelezettek legyenek a vállalat iránt, mert érzik, hogy cégük is így viszonyul hozzájuk. Ezt eddig az MTVA-nál még nem tapasztaltuk.

Reméljük a levelünkben felsoroltakkal sikerült meggyőznünk és eleget tesz kérésünknek.

Intézkedését előre is megköszönve, a közmédiában működő szakszervezetek nevében:

Budapest, 2012. november 5.