Semmibe vett megállapodás?

Dr. Böröcz István
vezérigazgató részére
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy az MTVA vezetése ismét csoportos létszámleépítésről döntött, immár harmadik alkalommal, ellentétben a Vezérigazgató úr korábbi ígéretével, melyet tartalmazó levelét mellékeljük. Kérjük a válaszát, mégis miért döntött így? Mi a cél? Milyen kényszerítő körülmény merült fel az elmúlt időszakban? További észrevételekkel és kérdésekkel fordulnak Önhöz az aláíró szakszervezetek, amelyekre az Mt. 272 § (4) és (5) bekezdésre hivatkozva 3 napon belül kérünk választ.

1./ Ígérete részben feltétele volt annak, hogy az előző alkalommal az ÜT elfogadta a leépítés feltételrendszerét. Ha mégis sor kerül idén újabb leépítésre, akkor Ön megszegte eddigi ígéreteit, semmibe vette a megkötött megállapodásokat.

2./ A lezajlott kétlépcsős létszámleépítés előzetes tervezését súlyosan megkérdőjelezi, ha rövid időn belül ismét erre kényszerül a vezetés. Az Alap működésében nem látunk olyan újonnan felmerült kényszerítő körülményt, amely indokolná ezt a lépést. Követeljük, hogy részleteiben hozzák nyilvánosságra azokat a számításokat, amelyek indokolják, hogy 2013-ban semmilyen módon nem tartható fenn a működés ilyen horderejű döntés nélkül. Bár a pontos számokat Ön többszöri kérésünk ellenére sem adta át szervezeteinknek, úgy tudjuk, hogy a felső- és középvezetők bére és juttatásai tekintetében nem takarékoskodik az MTVA. Követeljük, hogy összesített adatok formájában hozzák nyilvánosságra a vezetésre fordított bértömeget. Készültek arra számítások, hogy a vezető beosztású dolgozók bérének 10%-os csökkentése hány a leépítésben érintett dolgozó megtartására lenne elegendő?

3./Az MTVA dolgozóiban az előző években kialakult folyamatos rossz hangulat, a leépítéstől való rettegés, az állandó egzisztenciális fenyegetettség lassan oldódni látszott. Cinikus és megalázó lépés ismét a tél előtt, a karácsonyi ünnepekre időzíteni egy több ezer ember életét befolyásoló döntést. Miközben a kormány a munkahelyek védelméről beszél, az Alap vezetésének nem lehet célja a munkanélküliek számának növelése, ahelyett, hogy a XXI. századi technológiák által kínált lehetőségekkel élve újabb és újabb média-területeket meghódítva még több embernek adjon munkát.

4./Az MTVA több területén túlterheltek a munkavállalók, bizonyos feladatok ellátására kevés az ember. Nem ismerünk olyan kísérleteket, amelyben a fölös munkaerő átirányításával egyenlőbb munkaterhelést valósítottak volna meg. Követeljük, hogy a létszámleépítés előtt készüljenek pontos felmérések a munkavállalók terhelésről, és ennek alapján a szakszervezetekkel közösen legyen átképzési, átszervezési terv.

Minden eszközzel és minden erőnkkel azon leszünk, hogy a jelzett létszámleépítés helyett más megoldásokat keressen a vezetés. Ha szükséges, akkor ebben hajlandóak vagyunk együttműködni, segíteni a dolgozók meggyőzését, megnyugtatását. Azonban arra is hajlandóak vagyunk, hogy a munkahelyek védelmében más eszközöket is használjunk.

Kezdeményezzük az elégséges szolgáltatásokról szóló tárgyalások felújítását a lehető leghamarabb. Ismételten kérjük, nevezze meg a tárgyaló delegáció tagjait.

Budapest,2012.október 26.

Tisztelettel:

Lázár András Papadopulosz Péter
EMSZ elnöke MTI Sajtószakszervezet titkár

Varga Júlia Mangel Gyöngyi
FRÁSZ elnöke RDT elnöke

Toman Sándor Zámori Jenő
RÁMŰSZ elnöke MRDSZ elnök