Mennyi a felmondási idő?

Az új Munka törvénykönyve számos ponton hozott újítást a munkajogviszonyok szabályozása terén, így többek között másként került rendezésre a felmondási idő tartamának kérdése is .

A korábbi szabályozás szerint a felmondási idő alapesetben 30 napos volt, ettől azonban megállapodással el lehetett térni (legfeljebb azonban egy éves lehetett a felmondási idő), illetve a törvényi szabályozás szerint a munkaviszonyban töltött meghatározott idő elteltével a felmondási idő tartama is emelkedett.

Az új szabályozás szerint a felmondási idő alap időtartama megmaradt, az továbbra is 30 nap, és megmaradt az a lehetőség is, hogy a felek hosszabb – az új törvény szerint azonban már csupán legfeljebb hathavi – felmondási időben állapodjanak meg, mint ahogyan az a lehetőség is megmaradt, hogy a kollektív szerződés a törvényben foglaltaktól eltérően rendezze a felmondási idő kérdését.

Az új törvény leglényegesebb, a felmondási idő tartamát érintő módosítása az, hogy míg eddig mind a munkavállaló, mind pedig a munkáltató felmondása esetén arányosan meghosszabbodott a felmondási idő az adott munkaviszonyban töltött megadott időtartam elteltével, addig jelenleg csupán akkor nő a felmondási idő, ha a munkáltató mondja fel a munkajogviszonyt. Természetesen csupán az adott munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő jön számításba ezen rendelkezés alkalmazásakor – azzal, hogy ha a munkáltató személyében változás következett be, akkor az átadó és az átvevő munkáltatónál munkaviszonyban töltött időtartamokat össze kell számítani.

A munkavállaló felmondása esetén a felmondási idő arányos meghosszabbításának szabálya tehát nem alkalmazandó, ilyen esetben a törvényben (illetve a felek közötti megállapodásban vagy a kollektív szerződésben) foglalt felmondási idő érvényesül.