Kötetlen munkarendben beosztás szerint dolgozók figyelmébe!

Jogerős ítélet született a munkáltató ellen indított munkaügyi perben a fővárosi törvényszéken 2019. szeptember 26-án. A pert volt kollégánk indította, az EMSZ anyagi és ügyvédi segítségével. A bíróságnak abban kellett ítéletet hozni, hogy a formálisan kötetlen munkarendben, de ténylegesen a készenléti jellegű munkakör szabályai szerint foglalkoztatott munkavállalót megilletik-e a Munka Törvénykönyve és a Kollektív Szerződés alapján fizetendő bérpótlékok.

A TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE KIMONDTA: A MUNKAVÁLLALÓT MEGILLETIK A BÉRPÓTLÉKOK AKKOR IS, HA KÖTETLEN MUNKARENDBEN DOLGOZIK.

Az ügy előzménye a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2019.január 9-én meghozott I. fokú ítélete volt. Ez kimondta, hogy amennyiben a munkavállaló a munkáltató utasítására végez olyan időszakban munkát melyért a törvény, vagy a Kollektív Szerződés bérpótlék fizetését rendeli, az a kötetlen munkarendben foglalkoztatott munkavállalót is megilleti.

Az ítélet kimondta továbbá azt is, hogy joggal való visszaélésnek minősíthető azonban azt a munkáltatói magatartás, hogy passzívan tudomásul véve a törvényi változást, kötetlen munkarendűnek tekinti minden munkavállalóját, amely a rendelet által nevesített munkakörökben került foglalkoztatásra, ennek ellenére azonban kihasználva a megengedőbb jogszabályi megfogalmazást egyes munkavállalók munkaidejét ugyanúgy teljes mértékben maga osztja be.

A GYAKORLATBAN MINDEZ AZT JELENTI, A HÁROM ÉVES JOGVESZTŐ HATÁRIDŐRE VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL MINDEN MUNKAVÁLLALÓ JOGOSULT A FENTI JOGSÉRTŐ INDOKOLÁSSAL KI NEM FIZETETT BÉRPÓTLÉKÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE.

EMSZ